ജൂൺ അവസാനവാരഫലം
horoscope
June 30, 2022

ജൂൺ അവസാനവാരഫലം

സൂര്യന്‍ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച്‌ തനിച്ചായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അനുഭവപ്പെടുന്നു, ഇത് സാമൂഹികവല്‍ക്കരണത്തിലൂടെയ...

june last week horoscope 2022
രോഗപീഢകൾക്ക് ഇനി  മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം
horoscope
June 21, 2022

രോഗപീഢകൾക്ക് ഇനി മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം

ഏവരും മരണഭയത്താൽ ചൊല്ലുന്ന ഒന്നാണ് മൃതുഞ്ജയ മന്ത്രം. സാധാരണയായി ശിവഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നടത്തുന്ന ഹോമമാണ്  മൃതുഞ്ജയ ഹോമം എന്ന് പറയുന്നത്. ആയൂര്‍ദൈര്‍ഘ്യം പഞ്ചമഹ...

mrithunjaya manthra ,for illness
ജൂൺ മൂന്നാം വാരഫലം
horoscope
June 15, 2022

ജൂൺ മൂന്നാം വാരഫലം

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19) മേടം രാശിക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു, എന്നാൽ ഈ ആഴ്ച മുതൽ ജീവിതം കുറച്ച കൂടെ മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ് . ആരോഗ്യക...

june third week, horoscope 2022
ജൂണ്‍ രണ്ടാം വാരഫലം
horoscope
June 07, 2022

ജൂണ്‍ രണ്ടാം വാരഫലം

പ തിനൊന്നാം ഭാവത്തിലെ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അധികാരസ്ഥാനത്തുള്ള സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുമായി ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കു0 എന്നാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ സൗഹൃദങ്ങള്‍ പല...

june second week horosope 2022
മെയ് മൂന്നാം വാരഫലം
horoscope
May 19, 2022

മെയ് മൂന്നാം വാരഫലം

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19) ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെയും പങ്കാളിത്തത്തെയും ചന്ദ്രഗ്രഹണം സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് . ചന്ദ്രഗ്രഹണം എല്ലായ്‌പ്പോഴും പുതിയ തു...

may last week horoscope 2022
മെയ് മാസഫലം
horoscope
May 03, 2022

മെയ് മാസഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) ഈ ആഴ്ചയില്‍, ശുക്രന്‍ മേടം രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള...

may, month horoscope 2022
സമ്പൽ സമൃദ്ധിക്ക് നവധാന്യ ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം
horoscope
April 27, 2022

സമ്പൽ സമൃദ്ധിക്ക് നവധാന്യ ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം

 എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും മാറി ശുഭ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനായി ഏവരും ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ഗണപതി ഭഗവൻ. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരുടെയും ഭാവങ്ങള്‍  അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഗണപതി ...

navadhanya ganapathi, for good life
ഏപ്രില്‍ രണ്ടാം വാരഫലം
horoscope
April 09, 2022

ഏപ്രില്‍ രണ്ടാം വാരഫലം

ഒ ന്‍പതാം ഭാവം പിതാവ്, ആചാര്യന്‍, ആത്മീയ പഠനം, ആത്മീയ ചായ്‌വുകള്‍, അവബോധം, ദാനധര്‍മ്മം, പുണ്യം, കടമ, ഭൂതകാലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിധി, അനന്തരഫലമായ സന്ത...

April second week ,horoscope 2022