ജൂണ്‍ മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയില്‍ ജയശ്രീ
horoscope
June 02, 2020

ജൂണ്‍ മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയില്‍ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) പല ഗ്രഹങ്ങളും ഈ മാസം നെഗറ്റീവ് ആയ അവസ്ഥയില്‍ ആണ്. ഈ മാസം ഒരു ചന്ദ്ര ഗ്രഹണവും സൂര്യ ഗ്രഹണവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവയും ...

Jayashree talk about the june month
നിർജ്ജല ഏകാദശിയുടെ പ്രാധാന്യം
horoscope
May 30, 2020

നിർജ്ജല ഏകാദശിയുടെ പ്രാധാന്യം

എല്ലാ വ്രതങ്ങളിലും വച്ച് ഏറെ വിശേഷപ്പെട്ട വ്രതമാണ് ഏകാദശിവ്രതം. പലതരത്തിലുള്ള ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നിർജ്ജല ഏകാദശി. നിർജ്ജല ഏകാദശി എന്നറിയപ്പെടുന...

The Importance of Nirjjala Ekadashi
ദാരിദ്ര്യം ഒഴിയാൻ മഹാലക്ഷ്മീ സ്തവം
horoscope
May 29, 2020

ദാരിദ്ര്യം ഒഴിയാൻ മഹാലക്ഷ്മീ സ്തവം

ലക്ഷ്മീ ഭജനത്തിന് ഏറെ പ്രധാൻഗ്യമുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ചകൾ. എന്നാൽ മലയാളമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച, പൗർണമി, കാർത്തിക  നക്ഷത്രം വരുന്ന  ദിനങ്ങൾ എന്നിവയും ...

Mahalakshmi stavam for to escape poverty from home
ദുരിതങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയാൻ  ഇനി  ദുർഗ്ഗാഷ്ടകം
horoscope
May 26, 2020

ദുരിതങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയാൻ ഇനി ദുർഗ്ഗാഷ്ടകം

കാർത്ത്യായനി മഹാമായേ  ഖഡ്ഗബാണ ധനുർദ്ധരേ  ഖഡ്ഗധാരിണി ചണ്ഡി ശ്രീ ദുർഗ്ഗാദേവി നമോസ്തുതേ....  വസുദേവ സുതേ കാളീ വാസുദേവ സഹോദരി

Durgashdakam for manthra
മെയ്‌, ജൂണ്‍ മാസങ്ങള്‍ വളരെ സംഘര്‍ഷം നിറഞ്ഞതാണ്‌... അതിജീവനത്തിനു വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്യണം: മെയ് മൂന്നാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയില്‍ ജയശ്രീ
horoscope
May 23, 2020

മെയ്‌, ജൂണ്‍ മാസങ്ങള്‍ വളരെ സംഘര്‍ഷം നിറഞ്ഞതാണ്‌... അതിജീവനത്തിനു വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്യണം: മെയ് മൂന്നാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയില്‍ ജയശ്രീ

മേയ്, ജൂണ്‍ മാസങ്ങളില്‍, നാല് ഗ്രഹങ്ങള്‍ വക്ര ഗതിയില്‍ സഞ്ചരിക്കും. മെയ്‌ മാസം വ്യാഴം, ശനി, ശുക്രന്‍ എന്നിവയും. ജൂണ്‍ മാസം ബുധനും ഇവയ്ക്ക് ഒപ്പം വക്...

Yours this week with the third week of May
ശത്രുദോഷത്തിന് നിത്യേന ഭദ്രകാളി ഭജനം
horoscope
May 20, 2020

ശത്രുദോഷത്തിന് നിത്യേന ഭദ്രകാളി ഭജനം

ദ്രാവിഡ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർ കാളിയെ  ഊർവ്വരതയായി സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. ശാക്തേയർ കാളിയെ ആരാധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനം സ്ത്രീയാണ് (ആദിപരാശക്തി) എന്ന കാഴ്ചപ്...

Bhadrakali Bhajan daily for the evil of the enemy
ദോഷഘട്ടത്തിൽ ഉത്തമം ഈ നവഗ്രഹ ധ്യാനം
horoscope
May 18, 2020

ദോഷഘട്ടത്തിൽ ഉത്തമം ഈ നവഗ്രഹ ധ്യാനം

ജ്യോതിഷത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന നവഗ്രഹങ്ങൾ ആദിത്യൻ, ചന്ദ്രൻ, കുജൻ ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി, രാഹു, കേതു എന്നിവയാണ്.  ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ  നവഗ്രഹങ്ങൾ ബദ്ധപ്പെട്ടിര...

The Navagraha dhyanam
ഭദ്രകാളിയുടെ ചിത്രം  വീടുകളിൽ  സൂക്ഷിക്കാമോ?
horoscope
May 16, 2020

ഭദ്രകാളിയുടെ ചിത്രം വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാമോ?

നാം ഭദ്രകാളിയെ സംഹാരത്തിന്റെ ദേവതയായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത്. ഭഗവതിയുടെ രൗദ്രഭാവത്തെയാണ് ഭദ്രകാളി എന്ന് ദേവീമാഹാത്മ്യത്തിൽ വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. അജ്ഞതയെ അകറ്റുകയും ജ്ഞാനം നൽകുകയ...

Can Bhadrakali's image be kept in homes

LATEST HEADLINES