ജൂൺ മാസ സമ്പൂർണ നക്ഷത്ര  ഫലം
horoscope
June 05, 2021

ജൂൺ മാസ സമ്പൂർണ നക്ഷത്ര ഫലം

എരീസ്മാ ർച്ച് 21-ഏപ്രിൽ 19 ഈ മാസം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം വളരെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നതാണ്. റിപ്പെയറിങ് ജോലികൾ, വീട് മാറ്റം, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ പല ചർച്ചകൾ,  ബന്ധു ജന...

june month complete horoscope
മെയ് അവസാന വാരഫലം
horoscope
May 26, 2021

മെയ് അവസാന വാരഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) ആശയ വിനിമയങ്ങളുടെ ഗ്രഹമായ ബുധന്‍ ഈ ആഴ്ച മുതല്‍ വക്ര ഗതിയില്‍ നീങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അതിനാല്‍ ആശയ വിനിമയ...

may last week horoscope
വിദ്യാദോഷം അകലാൻ ഇനി പരിഹാരം
horoscope
May 20, 2021

വിദ്യാദോഷം അകലാൻ ഇനി പരിഹാരം

ഏതൊരു രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചും അവർക്ക് അവരുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറെ പ്രാധ്യാം ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് മികച്ച നിലയിലേക്ക് കൊണ്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കു...

The solution, is to get rid of education in astrology
മെയ് മൂന്നാം വാരഫലം
horoscope
May 18, 2021

മെയ് മൂന്നാം വാരഫലം

എരീസ് (മാർച്ച്‌ 21 - ഏപ്രിൽ 19) കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ പോലെ തന്നെ ഈ ആഴ്ചയും വളരെ അധികം തിരക്ക് നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ആശയവിനിമയം , എഴുത്ത്, സെയ്ല്സ് എന്നാ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യ...

May third week horoscope
മെയ് മാസ സമ്പൂർണ നക്ഷത്ര ഫലം
horoscope
May 04, 2021

മെയ് മാസ സമ്പൂർണ നക്ഷത്ര ഫലം

എരീസ്മാ ർച്ച് 21-ഏപ്രിൽ 19 ഈ മാസം മുഴുവന്‍ യാത്രകള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. സൂര്യന്‍, ബുധന്‍, ശുക്രന്‍ എന്നിവ യാത്രകളുടെ പ്രാധാന്യം വര്‍ധിപ്പിക്...

may month, horoscope
ഏപ്രില്‍ അവസാന വാരഫലം
horoscope
April 28, 2021

ഏപ്രില്‍ അവസാന വാരഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) ധനം, , വസ്തു വകകള്‍,നിങ്ങളുടെ മൂല്യം, കുടുംബം, എന്നാ വിഷയങ്ങളില്‍ എന്നാ വിഷയങ്ങളും ഈ അവസരം പ്രധാനമാണ്. പുതിയ,സ...

April last week, horoscope
കോവിഡ് ഒരു തുടര്‍ക്കഥ: ഏപ്രില്‍ നാലാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയില്‍ ജയശ്രീ
horoscope
April 20, 2021

കോവിഡ് ഒരു തുടര്‍ക്കഥ: ഏപ്രില്‍ നാലാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയില്‍ ജയശ്രീ

കോവിഡ് ഒരു തുടര്‍ക്കഥ നാം ഇപ്പോള്‍ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തെ നേരിടുകയാണല്ലോ , ഇതിനൊരു അവസാനമില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ...

April fourth week, horoscope
 മേട മാസത്തിലെ വിശേഷപ്പെട്ട  മുപ്പെട്ട് വെള്ളി
horoscope
April 16, 2021

മേട മാസത്തിലെ വിശേഷപ്പെട്ട മുപ്പെട്ട് വെള്ളി

 ലക്ഷ്മീ ഭജനത്തിനു ഏറെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിനമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചകൾ. അതിൽ ഏറെ ശ്രേഷ്‌ഠമായിട്ടുള്ളത് മലയാളമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച, പൗർണമി, കാർത്തിക  നക്ഷത്രം വരുന...

Importance of muppettu velli, in april month