ജനുവരി മൂന്നാം വാരഫലം
horoscope
January 20, 2022

ജനുവരി മൂന്നാം വാരഫലം

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  ബുധൻ കുംഭം രാശിയിലൂടെ വക്ര ഗതിയിൽ നീങ്ങുന്നു. അതിനാൽ ടീം ബന്ധങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള അനവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പഴയ സുഹൃത്തുക...

january third week, horoscope 2022
ഡിസംബര്‍ അവസാന വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയില്‍ ജയശ്രീ
horoscope
December 24, 2021

ഡിസംബര്‍ അവസാന വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയില്‍ ജയശ്രീ

ഏ ഴാം ഭാവം എന്നത്, വിവാഹം, പ്രേമം, ഭര്‍ത്താവു, ഭാര്യ, ബിസിനസ്‌ഔ, ദ്യോഗിക ബന്ധങ്ങള്‍, പദപ്രാപ്തി എന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഭാവം ആണ്.സൂര്യന്‍ എന്നാല്‍ ഈഗോ, നിങ്ങളുടെ പ...

december 2021 last week horoscope
ഡിസംബർ രണ്ടാം വാരഫലം
horoscope
December 09, 2021

ഡിസംബർ രണ്ടാം വാരഫലം

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  ഈ ആഴ്ചയും നിങ്ങളുടെ ജോലി, വീട് എന്നിവ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധ നേടുന്നതാണ്. പുതിയ ജോലികൾ, നിലവിൽ ഉള്ള ജോലിയിൽ പുതിയ പ്രോജെക്ട്കട്ടുകൾ എന്...

december ,second week horoscope 2021, jayashree
ഡിസംബർ മാസഫലം
horoscope
November 30, 2021

ഡിസംബർ മാസഫലം

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19) ഈ മാസം മുതൽ അടുത്ത മാസം വരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിത, ശ്രദ്ധ നേടും. വീടിനോട് അനുബന്ധമായ പല കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ്. ഇവയൊന...

December month horoscope 2021
നവംബർ  നാലാം വാരഫലം
horoscope
November 25, 2021

നവംബർ നാലാം വാരഫലം

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19) കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോലെ തന്നെ ഈ ആഴ്ചയും, സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ആണ് പ്രധാനം. ലോണുകൾ, മറ്റു സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പല വിധത്...

november fourth week ,horoscope
മണ്ഡലകാലത്ത്  മാലയിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
horoscope
November 16, 2021

മണ്ഡലകാലത്ത് മാലയിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഇന്ന് വൃശ്ചികം ഒന്ന്. മണ്ഡല കാലം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ മാലയിട്ട് ശബരിമല പടി ചവുട്ടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയാണ്. എന്നാൽ മാലയിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ...

things should remember for mandakala malayidal
നവംബർ മാസ വാരഫലം
horoscope
November 03, 2021

നവംബർ മാസ വാരഫലം

ഈ മാസം മുഴുവൻ പല വിധത്തിൽ ഉള്ള സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പല തരത്തിൽ ഉള്ള ലോണുകൾ, മറ്റു സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ തന്നെ...

november month horoscope, by jayashree
ജൂലൈ നാലാം വാരഫലം
horoscope
July 19, 2021

ജൂലൈ നാലാം വാരഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) ഈ ആഴ്ച മുതല്‍ ശുക്രന്‍ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ജോലി സ്ഥലം എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കും. അതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ...

july fourth week, horoscope