കുട്ടികളിലെ വിരശല്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം
parenting
September 20, 2022

കുട്ടികളിലെ വിരശല്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം

കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടു വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിരശല്യം. ഇവയെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. പ്രതിരോധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ വിസര്‍ജ്ജ്യം ആഹ...

childrens worms in body problems
കുട്ടികളിലെ ചെവിവേദനയ്ക്ക് പരിഹരം
parenting
September 17, 2022

കുട്ടികളിലെ ചെവിവേദനയ്ക്ക് പരിഹരം

അണുബാധ  ചെവിയും മൂക്കും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂബാണു യൂസ്ട്രേച്ചിന്‍ ട്യൂബ്. ജലദോഷം, മൂക്കൊലിപ്പ്, മൂക്കടപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ മൂക്കിലുണ്ടാ...

babies ear pain relief
കുട്ടികളിലെ ചെവിവേദനയ്ക്ക് പരിഹരം
parenting
September 17, 2022

കുട്ടികളിലെ ചെവിവേദനയ്ക്ക് പരിഹരം

അണുബാധ  ചെവിയും മൂക്കും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂബാണു യൂസ്ട്രേച്ചിന്‍ ട്യൂബ്. ജലദോഷം, മൂക്കൊലിപ്പ്, മൂക്കടപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ മൂക്കിലുണ്ടാ...

babies ear pain
 കുഞ്ഞരിപ്പല്ലുകള്‍ക്ക് ഇനി മധുരം നല്‍കാം
parenting
September 10, 2022

കുഞ്ഞരിപ്പല്ലുകള്‍ക്ക് ഇനി മധുരം നല്‍കാം

മധുരം കഴിക്കുന്നത് പല്ലിനു  അത്രനല്ലതല്ല എന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ്.  മധുരം പല്ലിന് ദോഷകരമാകുന്നത് ഏതുതരം മധുരമാണെന്നത് മാത്രമല്ല എത്രനേരം മധുരം പല്ലില്&zw...

പല്ലു മധുരം
കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച ഭക്ഷണം നൽകാം
parenting
September 02, 2022

കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച ഭക്ഷണം നൽകാം

കുട്ടികളെ വളര്‍ത്തുന്ന കാര്യത്തില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ പല രീതികളും പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് . അവരെ എങ്ങനെ മികവുറ്റവരാക്കാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണകാര്യത്തിലു...

best nutritional food for babies
കുട്ടികൾ അനാവശ്യമായി വാശി കാണിക്കാറുണ്ടോ; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
parenting
August 31, 2022

കുട്ടികൾ അനാവശ്യമായി വാശി കാണിക്കാറുണ്ടോ; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

പൊതുവേ കുട്ടികളിൽ കണ്ട് വരുന്ന ശീലങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ അംഗീകരിച്ചു തരണം എന്നും ഇല്ല. ടിവിയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന്  കണ്ടുകൊണ്ടി...

childrens unnecessary needs
കുട്ടികളുടെ കുഞ്ഞിപ്പല്ലുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാം
parenting
August 12, 2022

കുട്ടികളുടെ കുഞ്ഞിപ്പല്ലുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാം

ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ദന്താരോഗ്യം തുടക്കം മുതൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിൽ ബ്രിട്ടൻ അടക്കമുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ പോലും വളരെ പുറകിലാണെന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് മുന്നറ...

baby teeth caring tips
കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ തൂക്കക്കുറവിന് പരിഹാരം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
parenting
July 27, 2022

കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ തൂക്കക്കുറവിന് പരിഹാരം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ പലഅമ്മമാർക്കും ആകുലതയാണ് എപ്പോഴും. വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികള്‍ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തൂക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമുക്കെ അമ്മമാർ നേരിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ...

baby food, for weight gain