ഷാപ്പിലെ മീൻ കറി
food
July 23, 2021

ഷാപ്പിലെ മീൻ കറി

ഏവർക്കും ഇഷ്‌ടമാകുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് മീൻകറി.  മീൻ കറി പലവിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. എന്നാൽ വളരെ രുചികരമായ രീതിയിൽ ഷാപ്പിലെ മീൻ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.

Toddy Shop Fish curry
സ്പെഷ്യൽ മട്ടൺ ബിരിയാണി
food
July 21, 2021

സ്പെഷ്യൽ മട്ടൺ ബിരിയാണി

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ബിരിയാണി. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ രുചികരമായി മട്ടൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ചേരുവകൾ ബസ്മതി അരി വേവിച്...

special mutton biriyani
ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്
food
July 19, 2021

ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്

റസ്റ്റുറന്റ്  രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാം എന്ന് നോകാം  ചേരുവകൾ  ബസ്മതി റൈസ്  2 കപ്പ്‌  ച...

chicken fried rice
ഊത്തപ്പം തയ്യാറാക്കാം
food
July 16, 2021

ഊത്തപ്പം തയ്യാറാക്കാം

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ഊത്തപ്പം. വളരെ രുചികരമായ രീതിയിൽ ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം  അവശ്യ സാധനങ്ങൾ  ഇഡലി മാവ് - 2 ഗ്ലാസ്&zwnj...

uttappam recipe
 ചിക്കൻ കടായി
food
July 15, 2021

ചിക്കൻ കടായി

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ്  ചിക്കൻ കടായി. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് രുചികരമായ രീതിയിൽ ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ചേരുവകൾ ചിക്കന്&zwj...

chicken kadayi recipe
ചെമ്മീൻ കറി തയ്യാറാക്കാം
food
July 14, 2021

ചെമ്മീൻ കറി തയ്യാറാക്കാം

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മൽസ്യ വിഭവമാണ് ചെമീൻ. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ രുചികരമായ രീതിയിൽ ചെമീൻ കറി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. 1. ചെമ്മീൻ – അരക്കിലോ

tasty prawns curry recipe
രുചികരമായ ഇറച്ചി ചോറ്
food
July 12, 2021

രുചികരമായ ഇറച്ചി ചോറ്

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ഇറച്ചി ചോറ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ചേരുവകള്‍ ബീഫ് - 1 കിലോ ബസ്മതി അ...

Erachi choru ,recipe
പോർക്ക് വരട്ടിയത്
food
July 09, 2021

പോർക്ക് വരട്ടിയത്

ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് പോർക്ക്. ഇവ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വളരെ രുചികരമായ രീതിയിൽ പോർക്ക് വരട്ടിയത് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം  ചേരുവകൾ:

pork varattiyath recipe

LATEST HEADLINES