പേരക്ക ഹൽവ
food
November 10, 2021

പേരക്ക ഹൽവ

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് പേരക്ക ഹൽവ. വളരെ അധികം ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ഇവ രുചികരമായി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം  ചേരുവകൾ പേരക്ക - 4 -5 എണ്ണം&nbs...

guvava halwa recipe
നെയ്യ് ചോറ് തയ്യാറാക്കാം
food
November 04, 2021

നെയ്യ് ചോറ് തയ്യാറാക്കാം

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് നെയ്യ് ചോറ്. വളരെ രുചികരമായ രീതിയിൽ ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.  ചേരുവകള്‍ ബിരിയാണി അരി  - 2 കപ്പ്...

tasty ghee rice recipe
എഗ്ഗ് റോസ്റ്റ്
food
November 03, 2021

എഗ്ഗ് റോസ്റ്റ്

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് എഗ്ഗ് റോസ്റ്റ് . വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് രുചികരമായ ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം  ചേരുവകൾ എഗ്ഗ് - 5 (പുഴുങ്ങിയ...

Egg roast recipe
കരള്‍ വരട്ടിയത്
food
November 01, 2021

കരള്‍ വരട്ടിയത്

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് കരൾ വരട്ടിയത്. വളരെ രുചികരമായ ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ കരള്‍:  അര കിലോ ചെറിയ ഉള്ളി:  2 കപ്പ് ...

liver varattiyath recipe
ഷാപ്പിലെ മീൻ കറി
food
July 23, 2021

ഷാപ്പിലെ മീൻ കറി

ഏവർക്കും ഇഷ്‌ടമാകുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് മീൻകറി.  മീൻ കറി പലവിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. എന്നാൽ വളരെ രുചികരമായ രീതിയിൽ ഷാപ്പിലെ മീൻ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.

Toddy Shop Fish curry
സ്പെഷ്യൽ മട്ടൺ ബിരിയാണി
food
July 21, 2021

സ്പെഷ്യൽ മട്ടൺ ബിരിയാണി

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ബിരിയാണി. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ രുചികരമായി മട്ടൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ചേരുവകൾ ബസ്മതി അരി വേവിച്...

special mutton biriyani
ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്
food
July 19, 2021

ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്

റസ്റ്റുറന്റ്  രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാം എന്ന് നോകാം  ചേരുവകൾ  ബസ്മതി റൈസ്  2 കപ്പ്‌  ച...

chicken fried rice
ഊത്തപ്പം തയ്യാറാക്കാം
food
July 16, 2021

ഊത്തപ്പം തയ്യാറാക്കാം

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ഊത്തപ്പം. വളരെ രുചികരമായ രീതിയിൽ ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം  അവശ്യ സാധനങ്ങൾ  ഇഡലി മാവ് - 2 ഗ്ലാസ്&zwnj...

uttappam recipe

LATEST HEADLINES