വെള്ളം കയറില്ല, 0.78 ഇഞ്ച് ഓഎല്‍ഇഡി ഡിസ്‌പ്ലേയുമായി ഷാവോമി എംഐ ബാന്റ് 3 പുറത്തിറക്കി
tech
June 01, 2018

വെള്ളം കയറില്ല, 0.78 ഇഞ്ച് ഓഎല്‍ഇഡി ഡിസ്‌പ്ലേയുമായി ഷാവോമി എംഐ ബാന്റ് 3 പുറത്തിറക്കി

ചൈനയില്‍ നടന്ന ഷാവോമിയുടെ വാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പന്ന അവതരണ പരിപാടിയില്‍ പുതിയ എംഐ ബാന്റ് 3 പുറത്തിറക്കി. ചില പരിഷ്‌കാരങ്ങളോടുകൂടിയാണ് പുതിയ എംഐ ബാന്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കൂ...

ഷാവോമി ,watch

LATEST HEADLINES