മെറ്റബോളിസം വർധിപ്പിക്കാൻ തേങ്ങാവെള്ളം; ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
wellness
health

മെറ്റബോളിസം വർധിപ്പിക്കാൻ തേങ്ങാവെള്ളം; ഗുണങ്ങൾ ഏറെ

ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കൊസിന്റെ അളവ് കൂടിയ അവസ്ഥക്കാണ് പ്രമേഹം എന്നു പറയുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതശൈലീ രോഗമായ ഇതിനെ സാധാരണക്കാർ ഷുഗർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ശരീരപ്രവ...


LATEST HEADLINES