പെഡിക്യൂര്‍ ഇനി വീട്ടിൽ ചെയ്യാം

Malayalilife
topbanner
പെഡിക്യൂര്‍ ഇനി വീട്ടിൽ ചെയ്യാം

നോഹരമായ മുഖവും മുടിയും ചര്‍മ്മവും ഒക്കെ ഉണ്ടായാല്‍ മാത്രം സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം പൂര്‍ണമാകുമോ? കാലുകളും കൈകളും മനോഹരമാക്കുന്നത് സുന്ദരിയായിരിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല പകരം ആരോഗ്യവതിയായിരിക്കാനുമാണ്. കാലുകള്‍ക്കും കൈകള്‍ക്കും സംരക്ഷണം നല്‍കുന്ന പെഡിക്യൂര്‍, മാനിക്യൂര്‍ എന്നിവ സാധാരണ പാര്‍ലറുകളില്‍ പോയാണ് നാം ചെയ്യുക, എന്നാല്‍ ഈ സംരക്ഷണം പണച്ചിലവില്ലാതെ സ്വന്തം വീട്ടില്‍ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ. വീട്ടില്‍ എങ്ങനെ പെഡിക്യൂര്‍ ചെയ്യാം എന്നു നോക്കാം. കാല്‍ വൃത്തിയാക്കുക, നനയ്ക്കുക, തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇതു കടന്നു പോകുന്നത്.

ആദ്യം കാലില്‍ ഉള്ള പഴയ നെയില്‍ പോളീഷ് റിമൂവര്‍ ഉപയോഗിച്ചു കളഞ്ഞ ശേഷം കാല്‍ വൃത്തിയാക്കുക. ഇതിനു ശേഷം നഖം ആകൃതിയില്‍ മുറിയ്ക്കുക. മുറിയ്ക്കുമ്പോള്‍ അഗ്രത്തിലുള്ള നഖങ്ങള്‍ ഒത്തിരി ആഴത്തില്‍ മുറിയ്ക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനു ശേഷം എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് കണങ്കാലുകള്‍ ഇറക്കി വയ്ക്കുക. ഈ വെള്ളത്തില്‍ ഷാമ്പൂ ചേര്‍ക്കാം. ഇതിലേയ്ക്ക് ലേശം ഉപ്പു ചേര്‍ക്കാം, ഇതു കാലിനു മൃദുത്വം കിട്ടാന്‍ സഹായിക്കും. ഇതു കൂടാതെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും ജലത്തില്‍ ഒഴിക്കുക. ഒപ്പം ലേശം വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കാലുകള്‍ കുറച്ചു നേരം വെള്ളത്തില്‍ അനക്കാതെ വയ്ക്കാം. 20 മിനിട്ടോളം അത്തരത്തില്‍ കാലുകള്‍ വച്ചു നനച്ച ശേഷം വെള്ളത്തില്‍ നിന്നു പുറത്തെടുത്തു ഉണങ്ങിയ ടവല്‍ കൊണ്ടു കാലു നന്നായി തുടച്ചെടുക്കുക.

കാല്‍ ഉണങ്ങിയ ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രീം കൊണ്ടു കാലു നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, തുടര്‍ന്നു പ്യൂമിസ് കല്ല് കൊണ്ടു കാലിലുള്ള നശിച്ച സെല്ലുകളെ നീക്കം ചെയ്യണം. കല്ലു കാലില്‍ നന്നായി സ്‌ക്രബ്ബ് ചെയ്താല്‍ മതിയാകും. തുടര്‍ന്നു ക്യൂട്ടിക്കിള്‍ റിമൂവര്‍ ഉപയോഗിച്ചു നഖത്തിനിടയും വൃത്തിയാക്കണം. ഇതിനു ശേഷം കാലുകള്‍ തുടച്ചു ഒരു സ്‌ക്രബ്ബര്‍ ഇട്ടു നന്നായി മസാജ് ചെയ്യുക. വൃത്തത്തിലാണ് ഇത് കാലില്‍ തേയ്ക്കേണ്ടത്, കണങ്കാലുകള്‍ വരെ ഇതു ചെയ്യണം. ഇതു കഴിഞ്ഞു കാല്‍ വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ കാല്‍ നല്ല ഫ്രഷ് ആകും. ഇനി മോടിപിടിപ്പിക്കലാണ് ചെയ്യുക. ആദ്യം കാലുകള്‍ നന്നായി മസാജ് ചെയ്യാം. ആല്‍മണ്ട് ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഉപയോഗിച്ചു 10 മിനിറ്റു കാല്‍ മുഴുവന്‍ നന്നായി മസാജ് ചെയ്യുക. ഇതും നന്നായി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴുകി കളഞ്ഞ ശേഷം മോയിസ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം  കാലില്‍ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ച ശേഷം പുതിയ നെയില്‍ പോളീഷ് ഉപയോഗിക്കാം

പാദങ്ങള്‍ തിളങ്ങട്ടെ, പെഡിക്യൂര്‍ ഇനി വീട്ടില്‍ ചെയ്യാം. 

മനോഹരമായ മുഖവും മുടിയും ചര്‍മ്മവും ഒക്കെ ഉണ്ടായാല്‍ മാത്രം സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം പൂര്‍ണമാകുമോ? കാലുകളും കൈകളും മനോഹരമാക്കുന്നത് സുന്ദരിയായിരിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല പകരം ആരോഗ്യവതിയായിരിക്കാനുമാണ്. കാലുകള്‍ക്കും കൈകള്‍ക്കും സംരക്ഷണം നല്‍കുന്ന പെഡിക്യൂര്‍, മാനിക്യൂര്‍ എന്നിവ സാധാരണ പാര്‍ലറുകളില്‍ പോയാണ് നാം ചെയ്യുക, എന്നാല്‍ ഈ സംരക്ഷണം പണച്ചിലവില്ലാതെ സ്വന്തം വീട്ടില്‍ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ. വീട്ടില്‍ എങ്ങനെ പെഡിക്യൂര്‍ ചെയ്യാം എന്നു നോക്കാം. കാല്‍ വൃത്തിയാക്കുക, നനയ്ക്കുക, തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇതു കടന്നു പോകുന്നത്.

ആദ്യം കാലില്‍ ഉള്ള പഴയ നെയില്‍ പോളീഷ് റിമൂവര്‍ ഉപയോഗിച്ചു കളഞ്ഞ ശേഷം കാല്‍ വൃത്തിയാക്കുക. ഇതിനു ശേഷം നഖം ആകൃതിയില്‍ മുറിയ്ക്കുക. മുറിയ്ക്കുമ്പോള്‍ അഗ്രത്തിലുള്ള നഖങ്ങള്‍ ഒത്തിരി ആഴത്തില്‍ മുറിയ്ക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനു ശേഷം എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് കണങ്കാലുകള്‍ ഇറക്കി വയ്ക്കുക. ഈ വെള്ളത്തില്‍ ഷാമ്പൂ ചേര്‍ക്കാം. ഇതിലേയ്ക്ക് ലേശം ഉപ്പു ചേര്‍ക്കാം, ഇതു കാലിനു മൃദുത്വം കിട്ടാന്‍ സഹായിക്കും. ഇതു കൂടാതെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും ജലത്തില്‍ ഒഴിക്കുക. ഒപ്പം ലേശം വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കാലുകള്‍ കുറച്ചു നേരം വെള്ളത്തില്‍ അനക്കാതെ വയ്ക്കാം. 20 മിനിട്ടോളം അത്തരത്തില്‍ കാലുകള്‍ വച്ചു നനച്ച ശേഷം വെള്ളത്തില്‍ നിന്നു പുറത്തെടുത്തു ഉണങ്ങിയ ടവല്‍ കൊണ്ടു കാലു നന്നായി തുടച്ചെടുക്കുക.

കാല്‍ ഉണങ്ങിയ ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രീം കൊണ്ടു കാലു നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, തുടര്‍ന്നു പ്യൂമിസ് കല്ല് കൊണ്ടു കാലിലുള്ള നശിച്ച സെല്ലുകളെ നീക്കം ചെയ്യണം. കല്ലു കാലില്‍ നന്നായി സ്‌ക്രബ്ബ് ചെയ്താല്‍ മതിയാകും. തുടര്‍ന്നു ക്യൂട്ടിക്കിള്‍ റിമൂവര്‍ ഉപയോഗിച്ചു നഖത്തിനിടയും വൃത്തിയാക്കണം. ഇതിനു ശേഷം കാലുകള്‍ തുടച്ചു ഒരു സ്‌ക്രബ്ബര്‍ ഇട്ടു നന്നായി മസാജ് ചെയ്യുക. വൃത്തത്തിലാണ് ഇത് കാലില്‍ തേയ്ക്കേണ്ടത്, കണങ്കാലുകള്‍ വരെ ഇതു ചെയ്യണം. ഇതു കഴിഞ്ഞു കാല്‍ വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ കാല്‍ നല്ല ഫ്രഷ് ആകും. ഇനി മോടിപിടിപ്പിക്കലാണ് ചെയ്യുക. ആദ്യം കാലുകള്‍ നന്നായി മസാജ് ചെയ്യാം. ആല്‍മണ്ട് ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഉപയോഗിച്ചു 10 മിനിറ്റു കാല്‍ മുഴുവന്‍ നന്നായി മസാജ് ചെയ്യുക. ഇതും നന്നായി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴുകി കളഞ്ഞ ശേഷം മോയിസ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം  കാലില്‍ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ച ശേഷം പുതിയ നെയില്‍ പോളീഷ് ഉപയോഗിക്കാം.

Read more topics: # how to do pedicure at home
how to do pedicure at home

RECOMMENDED FOR YOU:

no relative items
topbanner

EXPLORE MORE

LATEST HEADLINES