എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇനി  കാല്‍സ്യം; അറിഞ്ഞിരിക്കാം  ഈ വിഭവങ്ങൾ
mentalhealth
health

എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇനി കാല്‍സ്യം; അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഈ വിഭവങ്ങൾ

ശരീരത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഏറെ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് കാൽസ്യം. ഇവ പ്രധാനമായും വേണ്ടത് എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യത്തിനാണ്. ഹൃദയധമനികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുമ...