ജൂണ്‍ രണ്ടാം വാരഫലം

Malayalilife
topbanner
ജൂണ്‍ രണ്ടാം വാരഫലം

തിനൊന്നാം ഭാവത്തിലെ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അധികാരസ്ഥാനത്തുള്ള സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുമായി ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കു0 എന്നാണ്.

മാത്രമല്ല, ഈ സൗഹൃദങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അഭിലാഷങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് സ്വദേശിക്ക് പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണ നല്‍കുന്നു. ചില സമയങ്ങളില്‍, അവര്‍ സാമ്ബത്തിക സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തേക്കാം. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലെ സൂര്യന്‍ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലേക്കും ശക്തമായ ചായ്വ് നല്‍കുന്നു. ഈ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റുള്ള നാട്ടുകാര്‍ക്കും ശക്തമായ മാനുഷിക പ്രവണതകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സാമൂഹികവും ബിസിനസ്സ് താല്‍പ്പര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങളേക്കാള്‍ ഗ്രൂപ്പിനെക്കുറിച്ച്‌ ചിന്തിക്കാന്‍ അവര്‍ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് ചില സമയങ്ങളില്‍ സ്വയം ആഹ്ലാദകരമാകാനും അവരുടെ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളെ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉയര്‍ത്താനും കഴിയും. സൂര്യന്റെ മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഈ സ്ഥാനം അധികാരത്തേക്കാള്‍ ജനപ്രീതിക്കായുള്ള ദാഹം നല്‍കുന്നു. അത്തരം ആളുകള്‍ സൗഹാര്‍ദ്ദപരവും ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും. അവരുടെ സംഘടനാ കഴിവ് അസാധാരണമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച്‌ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഒത്തുചേരലുകളും ക്രമീകരിക്കുന്നതില്‍. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലെ സൂര്യന്‍ ധാരാളം സമ്ബത്തും ദീര്‍ഘായുസ്സും ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് നല്‍കുമെന്ന് ഫലദീപികയില്‍ പറയുന്നു.
11-ാം ഭാവത്തിലെ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം അധികാരമുള്ള ചില സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുമായി മികച്ച ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശക്തി നല്‍കും. ഈ സൗഹൃദങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണ നല്‍കും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇവ നിറവേറ്റുക അസാധ്യമാണ്.

ചിലപ്പോള്‍, പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് സാമ്ബത്തിക സ്ഥിരത നേടാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലെ സൂര്യന് നേതൃത്വ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ശക്തമായ ചായ്വ് സൃഷ്ടിക്കാനും ഒരു പ്രതിനിധിയാകാന്‍ സഹായിക്കാനും കഴിയും. ഈ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് മനുഷ്യത്വത്തോടുള്ള ചില ശക്തമായ പ്രവണതകളും ഉണ്ട്. നിങ്ങളില്‍ സാമൂഹികവും ബിസിനസ്സ് താല്‍പ്പര്യങ്ങളും വളര്‍ത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയറായി ഈ പ്ലേസ്‌മെന്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

അവരുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തില്‍ സൂര്യനുള്ള ആളുകള്‍ സൗഹാര്‍ദ്ദപരവും ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും. ഏതൊരു സംരംഭവും സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള അസാധാരണമായ കഴിവ് അവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച്‌ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഒത്തുചേരലുകളും ആവശ്യമുള്ളവ. ഫല ദീപിക പറയുന്നതനുസരിച്ച്‌, പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലെ സൂര്യന്‍ നിങ്ങളെ വളരെയധികം സമ്ബത്ത് നല്‍കി അനുഗ്രഹിക്കും .
പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലെ സൂര്യന്‍ നിങ്ങളെ പ്രശസ്തനും സംഗീതത്തില്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനുമായി മാറ്റും. സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകും. ദൂര ദേശത്തു നിന്നുള്ള നിരവധി ജോലികള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വിദേശ ബന്ധം വളരെ ശക്തമായ ഒരു തീം ആയിരിക്കും. ടെക്ക്‌നിക്കല്‍ രംഗം, ഐ .റ്റി, സ്‌പേസ്, റിസേര്‍ച്, ബാങ്കിങ് എന്ന മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പക്ഷെ സൂര്യന്‍ മോശം അവസ്ഥയില്‍ ആണെങ്കില്‍ സുഹൃത്തുക്കളില്‍ നിന്നുള്ള നിരന്തരമായ ഉപദ്രവും ശത്രുതയും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉള്ളവര്‍ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്താല്‍ കലഹത്തില്‍ അവസാനിക്കും. മുതിര്‍ന്ന സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും വിള്ളലുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സങ്കീര്‍ണമായ അവസ്ഥയില്‍ ഉള്ള സൂര്യന്‍ ആണെങ്കില്‍ ഈ വ്യക്തി സുഹൃത്തുക്കളെ എത്തും ചെയ്തു തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമെന്നും, വളരെ സ്വാര്‍ത്ഥന്‍ ആയിരിക്കും എന്നും അര്‍ഥം ഉണ്ട്.

വാരഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19)

ഗ്രഹങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങള്‍ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ പോലെയാണ്, സൂര്യന്‍ മിഥുനം രാശിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു. അവസാന ആഴ്ച എന്ന നിലയില്‍, വ്യക്തിപരവും ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ ഡൊമെയ്‌നുകളില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ആശയവിനിമയങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഈ ആഴ്ച ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ധാരാളം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും . സൂര്യന്‍ മൂന്നാം ഭാവത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നു, അതിനാല്‍ ധാരാളം മള്‍ട്ടിടാസ്‌കിങ് ഉണ്ടാകുംനിരവധി ജോലികള്‍ ഒരേ സമയം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. എഴുത്തുകാര്‍, അദ്ധ്യാപകര്‍, സെയില്‍സ് പ്രൊഫഷണലുകള്‍, കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ധാരാളം ജോലികള്‍ ഉണ്ടാകും. ഈ പ്രോജക്റ്റുകള്‍ ഹ്രസ്വമായിരിക്കും, ഈ പ്രോജക്റ്റുകള്‍ക്കായി നിങ്ങള്‍ ഒരു നല്ല പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ബുധന്‍ ഡയറക്‌ട് മോദിലാണ്, അത് ശുക്രനുമായി സംയോജിക്കുന്നു. ഈ നീക്കം പണം കൊണ്ടുവരും, നിങ്ങള്‍ക്ക് ചെലവുകളും ഉണ്ടാകും. മോശം ദിവസങ്ങളില്‍ പണം ലാഭിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ മറന്നില്ലെങ്കില്‍ അത് സഹായിക്കും. ഏരീസ് രാശിക്കാരനായതിനാല്‍, രണ്ടാമതൊരു ചിന്തയില്ലാതെ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. സര്‍ഗ്ഗാത്മകവും ആശയവിനിമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ ഡൊമെയ്‌നുകളില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് ചില പ്രോജക്ടുകള്‍ ലഭിക്കും. പിഎഫും നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകളും ഈ ആഴ്‌ച്ച മുഴുവന്‍ തുടരും. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ കടം കൊടുക്കുന്നതും കടം വാങ്ങുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍, രണ്ടാമതൊരു ചിന്തയില്ലാതെ നിങ്ങള്‍ക്കത് ചെയ്യാം.

ചൊവ്വ മേടം രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളെ ഊര്‍ജ്ജസ്വലമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്; അല്ലെങ്കില്‍, ചൊവ്വയുടെ ഊര്‍ജ്ജം നിങ്ങള്‍ക്ക് മുറിവുകളും ചതവുകളും നല്‍കും. വ്യക്തിപരവും തൊഴില്‍പരവുമായ മേഖലകളില്‍ പുതിയ തുടക്കത്തിനുള്ള സാധ്യതകളും പ്രതിവാര ജാതകം കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ അല്‍പ്പം ആക്രമണകാരിയാണ്, നിങ്ങള്‍ അത് നിയന്ത്രിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ വളരെ പ്രകോപിതരാകും. മറ്റുള്ളവരെ കാണാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അവരോട് പറയാനുമുള്ള നല്ല ഘട്ടമാണിത്. വീടിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും നാലാം ഭാവത്തില്‍ ചൊവ്വ നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ചില റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ചൊവ്വ സംക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബ യോഗങ്ങളും തര്‍ക്കങ്ങളും വരാം.

ടോറസ് (ഏപ്രില്‍ 20 - മെയ് 20)

സൂര്യന്‍ മിഥുന രാശിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ സാമ്ബത്തിക സ്ഥിതിയെ ബാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്ബത്തിക പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഈ ആഴ്ചയും തുടര്‍ന്നേക്കാം. ദയവായി നിങ്ങളുടെ ചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുക; അല്ലെങ്കില്‍, വരും ദിവസങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടിവരും. നിങ്ങള്‍ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായ ബിസിനസ്സ് പ്ലാനുകളിലോ സേവിങ്‌സ് പ്ലാനുകളിലോ കടന്നില്ലെങ്കില്‍ അത് സഹായിക്കും. പ്രതിവാര ജാതകം ഒരു കരിയറിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നു, ഈ ആഴ്ചയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. അത്തരം അവസരങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവാണെങ്കില്‍ അത് സഹായിക്കും.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതവും ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വളരെ നല്ല സമയമാണിത്. രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും രാശിചക്രത്തിലെ മന്ത്രവാദികളാണ്, അതിനാല്‍ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. ചില നേട്ടങ്ങള്‍ നേടുന്നതിന് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അവ ദീര്‍ഘകാലം നിലനില്‍ക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ബുധന്റെയും ശുക്രന്റെയും കൂടിച്ചേരല്‍ നിങ്ങളെ അല്‍പ്പം അശ്രദ്ധരാക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനായി ദയവായി ചില പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക; അല്ലെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.

പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാന്‍ സഹായിക്കുന്ന നല്ല സമയമാണിത്. തീര്‍ച്ചയായും, അവിവാഹിതര്‍ക്ക് സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളുടെ കോണ്‍ടാക്റ്റുകള്‍ ലഭിക്കും, എന്നാല്‍ പുതിയ ആളുകളില്‍ നിന്ന് കുറച്ച്‌ അകലം പാലിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല.

ജമിനി (മെയ് 21 - ജൂണ്‍ 20)
സൂര്യന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ രാശിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ്. സൂര്യന്‍ പ്രകാശം കാണിക്കുന്നു, ഈ ഘട്ടത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ സ്വയം നന്നായി അറിയും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലോ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലോ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങള്‍ പുതിയ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അടുത്തവരും അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. അതിനാല്‍ തര്‍ക്കങ്ങളും ഈ ആഴ്ച ഉണ്ടാകാം.
ബുധനും ശുക്രനും വികാരങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ബുധനും ശുക്രനും ടോറസിലൂടെ നീങ്ങുന്നതിനാല്‍ വൈകാരിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോലെ തന്നെ തുടരും. ആത്മീയവും ശാസ്ത്രീയവുമായ അനന്തമായ സാധ്യതകള്‍ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാന്‍ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സര്‍ഗ്ഗാത്മകത വര്‍ദ്ധിക്കും, ഇത് ചില ക്രിയാത്മക ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതാന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഏകാന്ത യാത്രകള്‍ക്കും ആത്മീയ സംവാദങ്ങള്‍ക്കും പോകാനുള്ള വളരെ നല്ല സമയമാണിത്. ഈ ഗ്രഹങ്ങള്‍ ജോലിയുടെ ആറാമത്തെ ഭവനത്തെ പരിഗണിക്കും, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നിലധികം പ്രോജക്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകും, അത് വളരെ മടുപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിനാല്‍, തിരക്കേറിയ ആഴ്ചയ്ക്കായി നിങ്ങള്‍ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കാന്‍സര്‍ (ജൂണ്‍ 21 - ജൂലൈ 22)
സൂര്യന്‍ ജെമിനിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു, ഇത് നിങ്ങള്‍ക്ക് അല്‍പ്പം കഠിനമായിരിക്കും, കാരണം ജെമിനി നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക സ്വഭാവത്തെ ഭരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതല്‍ നിങ്ങള്‍ ചില വൈകാരിക പ്രശ്‌നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, ഈ ആഴ്ചയില്‍ നിങ്ങള്‍ വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, വൈകാരിക പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ സൂര്യന്‍ ഇപ്പോഴും നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ വികാരങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ വിവാദങ്ങളില്‍ നിന്നും വാക്ക് തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ നിന്നും അകന്നു നില്‍ക്കേണ്ടി വരും. ഒരു കാന്‍സര്‍ ആയതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ വളരെ വികാരാധീനനാണ്, എപ്പോഴും പിന്തുണ തേടുന്നു. പിന്തുണ തേടുന്നതിനുപകരം, പ്രാര്‍ത്ഥനയിലും ധ്യാനത്തിലും നിങ്ങള്‍ സന്തോഷം കണ്ടെത്തണം.

ബുധന്റെയും ശുക്രന്റെയും സംയോജനം നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ ദീര്‍ഘകാല പദ്ധതികളിലും നേട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങള്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്താനും പൊതുവായ അഭിരുചികളുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുമുള്ള നല്ല സമയമാണിത്. ഈ ആളുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും നല്‍കും, അതുവഴി നിങ്ങള്‍ പുതിയ ദീര്‍ഘകാല പദ്ധതികള്‍ക്കായി നോക്കും. വ്യക്തിപരവും തൊഴില്‍പരവുമായ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് പുതിയ ബന്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല സമയമാണിത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ചില പ്രോജക്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശ യാത്രകള്‍ പോലും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ നേട്ടങ്ങള്‍ ലഭിക്കും, ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഇത് വളരെ ആശ്വാസം നല്‍കും.

ലിയോ (ജൂലായ് 23 - ഓഗസ്റ്റ് 22)
സൂര്യന്‍ ജെമിനിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു, ഇത് ദീര്‍ഘകാല പദ്ധതികളില്‍ നിന്നും വിദേശ സഹകരണങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള അവസരങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു. പുതിയ ദീര്‍ഘകാല പ്രോജക്റ്റുകള്‍ക്കായി തിരയാനുള്ള നല്ല സമയമാണിത്, നിങ്ങള്‍ക്ക് അവ ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ചയില്‍ നിങ്ങള്‍ അവ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങള്‍ ടെന്‍ഷനെടുക്കേണ്ടതില്ല. കുറച്ച്‌ ദിവസത്തേക്ക് അവസരങ്ങള്‍ തുറന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റ് ചില അവസരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനാകും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ഈഗോയും പരുഷസ്വഭാവവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്; അല്ലെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ശത്രുക്കളാകും. ധാരാളം ടീം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശ സഹകരണങ്ങള്‍ പോലും ഉണ്ടാകാം.

ബുധന്റെയും ശുക്രന്റെയും സംക്രമണം നല്ലതാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ ബാധിക്കും. ക്രിയേറ്റീവ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ മേഖലകളില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നിലധികം പ്രോജക്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്സ് ഉടമകള്‍ക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ്, ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പോകാന്‍ അവര്‍ക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുതിര്‍ന്നവരുമായോ എച്ച്‌ആര്‍ പ്രൊഫഷണലുകളുമായോ പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിംഗുകള്‍ ഉണ്ടാകും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ വരും, അതിനാല്‍ തൊഴിലന്വേഷകര്‍ ഈ അവസരങ്ങളില്‍ വളരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വീടുപണി, സ്ഥലംമാറ്റം, അല്ലെങ്കില്‍ വീട്ടില്‍ കുടുംബയോഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റുകളും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രതിവാര ജാതകം കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്നു, അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ അതില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിര്‍ഗൊ ( ഓഗസ്റ്റ് 22 - സെപ്റ്റംബര്‍ 22)
സൂര്യന്റെ സംക്രമണം മിഥുന രാശിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ ട്രിഗര്‍ ചെയ്യുന്നു; കന്നി രാശിക്കാരുടെ പ്രതിവാര ജാതകം കരിയറില്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ജോലിയില്ലാത്ത കന്നിരാശിക്കാര്‍ ഈ സമയം ഒരു പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്താന്‍ ഉപയോഗിക്കണം, നിങ്ങള്‍ അത്തരം അവസരങ്ങളോട് വളരെ അടുത്താണ്. ഈ ട്രാന്‍സിറ്റ് സമയത്ത് പ്രൊഫഷണലുകള്‍ അവരുടെ ജോലി കൂടുതല്‍ ഉല്‍പ്പാദനക്ഷമമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാനേജര്‍മാരുമായും മറ്റ് സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായും അടുത്ത് ഇടപഴകാനുള്ള ആഴ്ചയാണിത്. ഭരണം, രാഷ്ട്രീയം, ഭരണം എന്നീ രംഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുപ്രധാന ചുമതലകള്‍ ഉണ്ടാകും. സൂര്യന്‍ നിങ്ങളുടെ അഹംഭാവം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങള്‍ അത് നിയന്ത്രിക്കണം. വീട്ടില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിംഗുകളും ഉണ്ടാകും.

ബുധനും ശുക്രനും നിങ്ങളെ വളരെ സജീവമാക്കുന്നു, ധാരാളം യാത്രകള്‍ ഉണ്ടാകും. അദ്ധ്യാപനം, പ്രസിദ്ധീകരണം, എഴുത്ത്, മാധ്യമം എന്നീ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയമാണ്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ഇത് തിരക്കുള്ള സമയമാണ്, അതിനാല്‍ അവര്‍ അവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. ഈ സമയത്ത് ചില വിദേശ യാത്രകളോ ദീര്‍ഘദൂര യാത്രകളോ ഉണ്ടാകും. കന്നിരാശിക്കാര്‍ക്ക് ആത്മീയ ചായ്വ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് ആത്മീയ ചായ്വിലേക്കോ പിന്‍വാങ്ങലിലേക്കോ പോകാനുള്ള മികച്ച സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ താല്‍പ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ നിങ്ങള്‍ ധാരാളം സംസാരിക്കും, അത് ആത്മീയതയെയും ദൈവികതയെയും കുറിച്ച്‌ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് നേടാന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ലിബ്ര (സെപ്റ്റംബര്‍ 23 - ഒക്ടോബര്‍ 22)
സൂര്യന്റെ ഗോചരം ജെമിനിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ ഒമ്ബതാം ഭാവമായ വിദേശ സഹകരണത്തെയും ആത്മീയ സ്വഭാവത്തെയും ബാധിക്കും. സൂര്യന്‍ തന്നെ ആത്മീയതയുടെ ഗ്രഹമായതിനാല്‍ ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് നല്ല സമയമായിരിക്കും. സൂര്യന്‍ ആത്മാവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, അതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ആത്മീയ അറിവ് തേടും, നിങ്ങള്‍ക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി പോകാന്‍ തോന്നും. ലേഖനങ്ങളും ആളുകളും വായിക്കാനും എഴുതാനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും ഇത് വളരെ നല്ല സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ മറ്റുള്ളവര്‍ അഭിനന്ദിക്കും. പുതിയ കഴിവുകള്‍ പഠിക്കാനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു, അതിനാല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും അവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകളില്‍ തിരക്കിലായിരിക്കും.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച്‌ ആഴ്ചകളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്ബത്തിക പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാല്‍ ഈ ആഴ്ചയില്‍ നിങ്ങള്‍ പുരോഗതി കാണും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് അല്‍പ്പം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ബുധനും ശുക്രനും നിങ്ങളെ കൂടുതല്‍ ചെലവഴിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കും. പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചാല്‍ അത് സഹായിക്കും. അല്ലെങ്കില്‍, ദീര്‍ഘകാല വെല്ലുവിളികള്‍ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായും ജീവിത പങ്കാളികളുമായും ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നല്ല സമയമാണിത്. കടം കൊടുക്കലും കടം വാങ്ങലും ഈ ആഴ്ചയിലും വരാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നികുതി, പിഎഫ്, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളും ആയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകാം.

സ്‌കോര്‍പിയോ (ഒക്ടോബര്‍ 23 - നവംബര്‍ 21)

മിഥുനം വഴിയുള്ള സൂര്യന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ സാമ്ബത്തിക കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കും, കുറച്ച്‌ ദിവസങ്ങള്‍ കൂടി സൂര്യന്‍ ഈ രാശിയിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ അവസ്ഥ സൂര്യന്‍ നിങ്ങളെ കാണിക്കും, ആവശ്യമില്ലാത്ത സാമ്ബത്തിക ഇടപാടുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടരുത്. അല്ലാത്തപക്ഷം, അവര്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് തലവേദനയാകും. നിങ്ങളുടെ സാമ്ബത്തിക ശക്തി ഒരു സെന്‍സിറ്റീവ് ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായോ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിയുമായോ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ആ വാദങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും പണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും. ചില പെട്ടെന്നുള്ള ചെലവ് ഉണ്ടാകും, അതിനായി നിങ്ങള്‍ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്.

ബുധന്റെയും ശുക്രന്റെയും സംക്രമണം പുതിയ ബിസിനസ്സ്, വ്യക്തിബന്ധങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കണം. ഇന്റര്‍വ്യൂവിന് ഹാജരാകാന്‍ നല്ല ആഴ്ചയാണ്, അതിനാല്‍ തൊഴിലന്വേഷകര്‍ ഈ അവസരങ്ങള്‍ വിവേകപൂര്‍വ്വം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. ചില സാമൂഹിക ഒത്തുചേരലുകള്‍ ഉണ്ടാകും, സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളെ നിങ്ങള്‍ കണ്ടുമുട്ടും. ഒരു വൃശ്ചിക രാശിക്കാരനായതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ അല്‍പ്പം വൈകാരികവും ആവേശഭരിതനുമാണ്, എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ നേടുന്നതിന് നിങ്ങള്‍ ആ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം.

സാജിറ്റേറിയസ് (നവംബര്‍ 22 - ഡിസംബര്‍ 21)
സൂര്യന്‍ നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ബന്ധങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ സൂര്യന്‍ ഒരു മികച്ച ഗ്രഹമല്ല. ജ്യോതിഷത്തില്‍ സൂര്യന്‍ ആത്മാവാണ്, അതിനാല്‍ ബന്ധങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിന് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ്, അതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ഇടപഴകുമ്ബോള്‍ നിങ്ങള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ധനു രാശിയുടെ പ്രതിവാര ജാതകം പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാനും പുതിയ ബന്ധങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കാനും ഒന്നിലധികം അവസരങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു. കരിയര്‍, ബിസിനസ് സംബന്ധമായ അവസരങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ വരാം. അതിനാല്‍, തൊഴിലന്വേഷകര്‍ ഈ ട്രാന്‍സിറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം, ചില ദീര്‍ഘയാത്രകളോ വിദേശ സഹകരണമോ ഉണ്ടാകും.

നിങ്ങള്‍ ചില ഹ്രസ്വ പ്രോജക്റ്റുകള്‍ക്കായി തിരയുന്നു, അവ ലഭിക്കാനുള്ള വലിയ അവസരങ്ങളുണ്ട്. ബുധന്റെയും ശുക്രന്റെയും സംക്രമണം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായി ഒരു ബാലന്‍സ് കണ്ടെത്താന്‍ നിങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ബുധനും ശുക്രനും ഇപ്പോള്‍ നീങ്ങുന്ന ആറാം ഭാവം ശത്രുക്കളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാല്‍ പ്രശ്‌നക്കാരായ ആളുകളില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കാന്‍ കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ പ്രോജക്ടുകള്‍ ആരംഭിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്ന് അഭിനന്ദനം നേടാനും ഇത് നല്ല സമയമാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് വളരെയധികം കഴിക്കാന്‍ തോന്നും, പക്ഷേ യാത്ര അത് അനുകൂലമല്ല, നിങ്ങള്‍ ആസക്തി നിയന്ത്രിക്കണം.

കാപ്രിക്കോണ്‍ (ഡിസംബര്‍ 22 - ജനുവരി 19)
സൂര്യന്‍ മിഥുന രാശിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആറാമത്തെ ജോലിസ്ഥലത്തെയും സഹപ്രവര്‍ത്തകരെയും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കും. ഈ യാത്ര നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും അല്‍പ്പം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ സാഹചര്യവും നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് സൂര്യന്‍ കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കാണിച്ചേക്കാം, നിങ്ങള്‍ അത് പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഓഫീസ് ഗോസിപ്പുകളിലോ ജോലിസ്ഥലത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണല്‍ അല്ലാത്ത ചാറ്റിലോ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷിതമായ ഘട്ടമല്ല ഇത്. ജോലിയില്ലാത്ത ആളുകള്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താല്‍ പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തും, അതിനാല്‍ അവര്‍ വളരെ സജീവമായിരിക്കേണ്ടി വരും. ഈ യാത്രാവേളയില്‍ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

നിങ്ങള്‍ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോജക്റ്റുകള്‍ക്കായി നോക്കും, അവയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള നല്ല സമയമാണിത്. ബുധനും ശുക്രനും സാമൂഹിക ഒത്തുചേരലുകള്‍ക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കും, അവയിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രദ്ധ നേടാനാകും. പ്രതിവാര ജാതകം പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു, അവര്‍ ചില ആശയങ്ങള്‍ പങ്കിടും. എന്നിരുന്നാലും, അപകടസാധ്യതയുള്ള സംരംഭങ്ങളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്ബ് ദയവായി രണ്ടുതവണ ചിന്തിക്കുക. പ്രതിവാര ജാതകം പ്രണയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും കാണിക്കുന്നു, നിങ്ങള്‍ പ്രണയ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കും, എന്നാല്‍ പ്രതിബദ്ധതകള്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ നിന്ന് ദയവായി വിട്ടുനില്‍ക്കുക. കുട്ടികളും യുവജന സംഘങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകും.

മേടം രാശിയില്‍ ചൊവ്വ നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ കുടുംബകാര്യങ്ങള്‍ ഈ ആഴ്ച മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവമായിരിക്കും. നിര്‍മ്മാണം, അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍, സ്ഥലംമാറ്റം, കുടുംബയോഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികള്‍ ഉണ്ടാകും. ഒന്നിലധികം റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകള്‍ക്കുള്ള ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ, നിങ്ങള്‍ പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്ബോള്‍ നിങ്ങള്‍ ബുദ്ധിമാനായിരിക്കണം. സാമ്ബത്തിക ബാധ്യതകള്‍ക്കുള്ള ഗ്രഹം കൂടിയാണ് ചൊവ്വ, അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമായ പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നിങ്ങള്‍ ഗൗരവമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരും, നിങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും, നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴും പൂര്‍ണ്ണമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല.

അക്വേറിയസ് (ജനുവരി 20- ഫെബ്രുവരി 18)
നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സംരംഭങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ട്രാന്‍സിറ്റ് സൂര്യന്‍ ജെമിനിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു. സൃഷ്ടിപരമായ ഊര്‍ജ്ജങ്ങളുടെ ഗ്രഹമാണ് സൂര്യന്‍, അതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് ഉടമകള്‍ക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ്, അവര്‍ പുതിയ ബിസിനസ്സ് പ്ലാനുകളെ കുറിച്ച്‌ ചിന്തിക്കും. നിങ്ങള്‍ വിനോദ പരിപാടികള്‍ക്ക് പോകും, അതിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാം. കുട്ടികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും ജീവിതം വളരെ സജീവമായിരിക്കും, നിങ്ങള്‍ അവരുമായി ഇടപഴകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതവും പ്രധാനമാണ്, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക.

ബുധനും ശുക്രനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ കാര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, നിങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരും. രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ മികച്ചതല്ല, എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ അവ അവഗണിക്കരുത്. കുടുംബയോഗങ്ങള്‍ക്കായി നിങ്ങള്‍ ചില പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടിവരും, അവരുമായി ചില ഗൗരവമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉണ്ടാകും. നിര്‍മ്മാണമോ അറ്റകുറ്റപ്പണികളോ ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകള്‍ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങള്‍ നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടിവരും. നാലാം ഭാവത്തിലൂടെ ശുക്രന്‍ നീങ്ങുമ്ബോള്‍, നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയും വീടിന്റെ ഭംഗിയും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെടും. സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും വളരെ പ്രധാനമാണ്.

പയ്സീസ് (ഫെബ്രുവരി 19 - മാര്‍ച്ച്‌ 20)
മിഥുനം വഴിയുള്ള സൂര്യന്റെ സംക്രമണം കുടുംബകാര്യങ്ങളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സമയമാണ്. സൂര്യന്‍ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു വലിയ രൂപമാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍ നിങ്ങള്‍ എന്താണ് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ എല്ലാ കോണുകളും ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം നിരീക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വീട് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും. നിര്‍മ്മാണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ വീടിനായി പുതിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ പോലും വാങ്ങാം. നാലാം ഭാവത്തില്‍ സൂര്യന്‍ ബലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാല്‍ സ്വാഭാവികമായും ചില തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആശയവിനിമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൊമെയ്‌നിലെ ഒന്നിലധികം പ്രോജക്റ്റുകള്‍ നിങ്ങളെ തിരക്കുള്ളവരാക്കും. എഴുത്ത്, അദ്ധ്യാപനം, കൗണ്‍സിലിങ് തുടങ്ങിയ പ്രോജക്ടുകളും ഈ ആഴ്ച വരും. മീഡിയ, മാര്‍ക്കറ്റിങ് പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്കും പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ഉണ്ടാകും. തൊഴില്‍ സംബന്ധമായ പരിശീലനവും വരാം, ഇത് വളരെ തിരക്കുള്ള ആഴ്ചയാണ്. ഈ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂള്‍ കഴുത്ത് മുതല്‍ തോളില്‍ വരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തും, അത് ആശങ്കകള്‍ക്ക് കാരണമാകും. ഈ മേഖലകളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇതിനകം എന്തെങ്കിലും സെന്‍സിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് സര്‍ക്കിളുകളുമായുള്ള ഹ്രസ്വ യാത്രകളും ചര്‍ച്ചകളും ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും. സ്ഥലംമാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അത്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ ചില അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും.

Read more topics: # june second week horosope 2022
june second week horosope 2022

RECOMMENDED FOR YOU:

no relative items
topbanner

EXPLORE MORE

LATEST HEADLINES